Из печата

Българската художествената периодика е много богата. В тази секция ще публикуваме текстове, помествани в различни театрални, музикални, балетни, оперни издания, както и материали, свързани с изобразителното изкуство. Приятно четене!