Руските театрални вестници и списания от XIX век- щрихи

Преди революцията през 1917 г. в Русия има издадени около 300 списания и вестници, посветени на театъра. В съветско време броят на театралните периодични издания нараства значително  и наброяват вече около 500 заглавия. Основната част от този масив обаче остава слабо проучена и до днес. В учебниците по история на журналистиката се споменават само няколко големи списания от XIX или началото на XX век- „Репертоар и Пантеон“, „Театър и изкуство“, „Маски“, „Рампа и живот“. От театралните списания от съветския период най-известни са „Театър“, „Театрален живот“ и „Съвременна драма“.

Източник: https://fedordostoevsky.ru/works/lifetime/grandet/1844/

Досега в Русия няма нито една монография, която да се занимава с историята на руските театрални периодични издания, въпреки че е изключително интересно явление. На страниците на руската театрална периодика се разкрива цялата амалгама на руската театрална култура – от представления на крепостни театри до биографични бележки за руски актьори.

Причини за тази липса могат да се търсят в съветско минало, когато принципът на класа и партийност е доминирал при изучаването на пресата. Художествената журналистика е била съвсем бегло изучавана, защото в университетите е доминирало изучаването на публицистични издания. В съветско време е защитена само една дисертация, свързана с типологията на съветските театрални списания, но и до днес са направени и публикувани много малко изследвания по история на руските театрални периодични издания.

Следва продължение…

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.